KRONOBERGSVASEN

 

_MG_7268

 

Instiftat av Kronobergs Taxklubb år 2002.                                  
                                       
1. Priset, om vilket tävlas vid KTKs ordinarie drevprov, Engaholmspokalen, är avsett som vandringspris att tilldelas ägaren till den eller de taxar, oavsett hårlag eller kön, som uppnår en poängsumma        
  av minst femton (15) poäng enligt de beräkningsgrunder som angivits i punkt 2.                          
                                       
2. Poängberäkning: 1:a pris = 3 p   2:a pris = 2 p   3:e pris = 1 p                        
                                       
3. Deltagare med flera hundar, får tillgodoräkna sig poäng för en hund.                          
                                       
4. Om flera hundägare efter provet stannar på samma högsta poäng, får den vars hund som placeras sig med högst poäng i delmomenen 1: Sök   2: Skall (hörbarhet) 3: Samarbete i nämnd            
  ordning, försvarar priset till nästa år.                                
                                       
5. Vandringspriset tillfaller för allltid den hundägare, som uppnått högsta sammanlagda poäng och dessutom något år vunnit provet. Skulle två eller flera hundägare hamna på samma           
  poäng, vinner den vars hund eller hundar vunnit Engaholmsprovet fllest gånger. Om inte detta kan skilja hundarna åt, tilldelas priset den hundägare, som vunnit priset, med yngst hund.          

 

År Vinnare Ägare
2002 Fixargårdens Odyseus S411088/2000 KN Tommy jeppsson, Olofström
2003 Viltlyckans Ina S53896/2000 KN Roland Kroon, Värends Nöbbelöv
2004 Molly S22363/2003 KN Jan Kinell, mullsjö
2005 Molly S22363/2003 KN Jan Kinell, mullsjö
2006 Widestigens Tess S29074/2004 SN Helene Widerstedt, Växjö
2007 Frostängens Albertina S42485/2003 KN Åke Svensson, Alvesta
2008 Måsebo Qaxa S29699/2007 SN K-G Severin, Motala
2009 Skogslettas ZD Tyra S39582/2007 SN Majron Friskvall, Vetlanda
2010 Torbax Turbo S26461/2005 KN Sten och Babro Widell, Reftele
2011 Hökabogårdens Buster S38442/2009 Lennart Arvebro, Svedala
2012 Sävsjöns Polly  Joakim Lindholm, Sördala
2013 Härsmes Lotta SE46684/2011 Per Jonsson Yxnanäs Tolg
2014 Gånedalens Pixie  Joakim Lindholm, Broby
2015 Jaktvallens Loke SE34408/2013 SN Thomas Gustafsson, Mörlunda
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson Yxnanäs Tolg

 2018         Rekyls Norma SE39576/2015                    Sophia Bergkvist, Krylbo

2019          Landala Helix SE42403/2016                    Frida Johansson, Korsberga

2020         Uddebackens Buster SE45039/2015        Zerny Ekstrand, Osby

 

DACKESKOGENS VP

 

_MG_7251

 

Dackeskogens VP                      
Skänkt till KTK 2009 av Bo Eriksson, Gullabo                  
                         
Pokalen, om vilken årligen tävlas vid klubbens ordinarie drevprov med taxar på Engaholmsprovet är avsett att som VP tilldelas ägaren till den    
eller de strävhåriga taxar, oavsett kön, som uppfyller följande kvalifikationer.              
                         
Hund skall på drevprovet erhållit 1:a pris.                  
                         
Priset utdelas till bästa strävhårs tax på provet under förutsättning att det är ett strävhår som vinner provet. Om annat hårlag vinner provet går priset till bästa strävhår.
                         
Om flera strävhårshundar hamnar på samma poäng skall särskiljning ske i nämnd ordning:            
Sök                        
Skall                        
Nyansering                        
Drevsätt                        
                         
Pokalvinnare åligger att under det år han innehar priset ansvarar för och väl bevara det samt återställa det i oskadat skick i godtid före nästa års prov till klubbens pokalfogde.
                         
Därest vid visst prov icke någon hund skulle uppfylla förenämnda kvalifikationer, förvarar klubben pokalen under det närmast följande året.    
                         
Pokalen tillfaller för allttid den hundägare, som med minst 2 olika hundar vunnit densamma 3 gånger utan ordningsföljd.        
                         
                       
                         
                         

 Gullabo 2009-08-20 Bo Ericsson

År Vinnare Ägare
2010 Ramnåsa Ludde S40060/2007 SN Staffan Carlsson, Braås
2011 Måsebo Råttan S27617/2009 SN                 Lennart och Lotta Standell, Tibro
2012 Stribbukkens By Ayla S56280/2009 Majron Friskvall, Vetlanda
2013 Ermoros Kicken S32310/2009 SN Mikael Fors, Alvesta
2014 Skogslettas FD Nike Peter Wiebe, Mörbylånga
2015 Ermoros Kicken S32310/2009 SN Mikael Fors, Alvesta
2016 Lina SE46572/2014 SN Anders Fransson, Bor
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson, Yxnanäs Tolg

 2018          Cordonis Flisas Tjalle SE48606/2015     Tobias Mårtensson, Munka-Ljungby

 2019          Landala Helix SE42403/2016                  Frida Johansson, Korsberga

 2020         Uddebackens Buster SE45029/2015       Zerny Ekstrand, Osby

 

SUNE SCHANTZ VP

 

_MG_7272

 

 

Priset vanns för alltid av Ingvar Magnusson, Växjö. Han återskänkte priset till KrTK med samma statuter som tidigare.   
Med detta pris vill Ingvar premiera de hundägare, som har drivande taxar, som även kan användas som eftersökshundar  
och hoppas att de även kommer användas till jakt förda i lina.              
                         
Om priset tävlar Smålandsfödda taxar på Engaholmsprovet, vilka tidigare har minst godkänd i anlagsklass (viltspår).  
                         
Vinnare blir den, som är bäst på drevprovet dock med minst 36p (2:a pris). Vid samma pris på drevprovet går den först  
som har merit i spårprovet. Har två eller flera hundar samma jaktprovsmeriter vinner den yngsta.      
                         
För att priset ska vinnas för gott ska det vinnas två gånger med två olika hundar. Hundägaren skall vid anmälan till provet ange hundens
bästa spårprovmerit samt när och var det erhållits.                
                         
Statuterna fastställda 2006-05-15                  

 

 

År Vinnare Ägare
2006 Rågläntans Kaffe S30960/2003 KN Jan Åhman, Åryd
2007 Teleborgs Buster S58867/2003 SN Jens Svedberg, Växjö
2008 Rågläntans Hälge S36658/2001 KN Åke Svensson, Alvesta
2009 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2011 Biwas Jonne S68389/2008 Sture Svensson, Hallabro
2012 Rågläntans Sappo SE57308/2010 KN Anders Öberg, Alvesta
2013 Rågläntans Sappo SE57308/2010 KN Anders Öberg, Alvesta
2014 Videstigens Kenzo S38967/2008 Stig Persson, Jämjö
2015 Jaktvallens Loke SE34408/2013 SN Tomas Gustavsson, Mörlunda
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult
2017 Sven-E SE55291/2015 Sture Lindqvist Rydaholm

 2018         Amor SE30429/2016                                    Mathias Karlsson, Lessebo

 2019         Andegunil Gimli SE29166/2017                    Sven-Åke Johansson, Vaggeryd

 2020         Ramnåsa Millie SE50053/2017                    Staffan o Carina Carlsson, Braås

 

NAPOLEON VP

 

_MG_7238

 

 

Kennel Kettystams vandringspris till minne av Skärpings Napoleon.        
                     
Priset utdelas på KrTKs ordinarie drevprov, Engaholmsprovet.          
Priset är instiftat till Engaholmsprovet 2005 och skall delas ut till - Bästa strävhåriga hane med förstapris som
inte är jaktchampion.                
                     
Vid lika egenskapspoäng skall priset tillfalla den hane som i denna ordning har högst poäng på följande egenskaper:
                     
Skall/hörbarhet                  
Skall/nyansering                  
Sök                    
Lydnad                    
Upptagningsförmåga                
                     

Priset skall för alltid tillfalla den hundägare som med tre olika hanar har erövat priset.

 

   

 

År Vinnare Ägare
2005 Ubsola igor S45938/2004 Christer Thitusson, Värnamo
2006 Rasken S55662/2002 SN Jan Sätermark, Bor
2007 Teleborgs Buster S58867/2003 SN Jens Svedberg, Växjö
2008 Öllmans Öst S25510/2005 SN Margareta Johansson, Malmbäck
2009 Utdelades ej  
2010 Rigstugans Tor S43936/2008 SN Morten Hoff, Norge
2011 Biwas Jonne S68389/2008 Sture Svensson, Hallabro
2012 Ermoros Kicken S32310/2009 Mikael Fors, Alvesta
2013 Jaktvallens Trym SE24073/2011 Majron Friskvall, Vetlanda
2014 Kettystams Kastro Maud Cedergren m fl, Fliseryd
2015 Jaktvallens Loke SE34408/2013 SN Tomas Gustavsson, Mörlunda
2016 Bollbynäs Aston SE31407/2013 SN Erik Bratell, Växjö
2017 Traskas Trolle SE28303/2014 Jerker Claesson Stockaryd

2018        Cordonis Flisas Tjalle SE48606/2015  Tobias Martinsson, Munka Ljungby

2019        Landala Helix SE42403/2016                Frida Johansson, Korsberga

2020      Jaktvallens Alve SE21509/2017               Inge Malm, Vetlanda

 

KORTHÅRSTERRINEN

 

_MG_7248

 

Korthårsterrinen            
Priset överlämnat år 2007 till KrTK av Michaela Eileby och Björn Lindholm, Rydaholm.
               
Priset utdelas på KrTKs ordinarie drevprov, Engaholmsprovet, till:  
               
Bästa korthåriga tax med 1:a pris, som inte är jaktchampion.    
               
Vid lika egenskapspoäng skall priset tillfalla den tax som, i denna ordning, har högst
poäng på följande egenskaper:        
               
Skall/hörbarhet            
Skall/nyansering            
Sök              
Lydnad              
Upptagningsförmåga          
               
Priset skall för alltid tillfalla den som med tre olika taxar erövrat priset.  

 

 

År Vinnare Ägare
2007 Midingstorps Coos S50365/2004 KN Rune Håkansson, Urshult
2008 Jaktgillets Beretta S51336/2006 KN Lennart Arvebio, Svedala
2009 Dihekas Kaj S49899/2007 KN Sten Sandin, Väckelsång
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2011 Hökabogårdens Buster S38442/2009 Lennart Arvebro, Svedala
2012 Sävsjön Polly S14819/2005 Joakim Lindblom, Broby
2013 Sävsjön Polly S14819/2006 Joakim Lindblom, Broby
2014 Sävsjön Polly S14819/2007 Joakim Lindblom, Broby
2015 Rågläntans Russin SE57318/2010 KN Per Graesén, Moheda
2016 Midingstorps Halo SE47206/2014 KN Jonny Sällin, Växjö
2017 Sven-E SE55291/2015 Sture Lindqvist Rydaholm

2018        Amor SE30429/2016                       Mathias Karlsson, Lessebo

2019        Mariebergs Unika Flisa SE23422/2017  Anders Torkelsson, Lyckeby

2020       Slättaskallets Agda SE34494/2017  Linus Andersson, Hörby

 

WIDESTIGENS VP

 

_MG_7299

 

Helene Widerstedt och Stig Persson, Widerstigens Kennel, skänker detta VP till KTK ordinarie drevprov, Engaholmsprovet.    
Priset ska utdelas på klubbens årsmöte.                    
                           
Priset tilldelas den hund, ägd av medlem i KTK, som på ordinarie drevprov, Engaholmsprovet, tilldelas 1:a pris med längst 47 egenskapspoäng
(42 lägst - 60 högst) och lägst 5 egenskapspoäng i lydnad, (1 lägst - 6 högst).             
                           
För att bli ständig egendom skall priset erövras 2 gånger med 2 olika hundar.            
Vid lika pris och poäng tilldelas den yngsta hunden priset.                
                           
Växjö 2008-02-23                        
                           
Helene Widerstedt   Stig Persson                  

 

 

År Vinnare Ägare
2008 Härsmes Dimma S18633/2004 SN Conny Andersson, Braås
2009 Utdelades ej  
2010 Utdelades ej  
2011 Utdelades ej  
2012 Utdelades ej  
2013 Härsmes Lotta SE46684/2011 Per Jonsson, Yxanäs Rottne
2014 Teleborgs Ladda SE20099/2013 Valter Pettersson, Växjö
2015 Utdelades ej  
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson, Yxanäs Rottne

                Priset utdelats för alltid till Per Jonsson, Rottne

HÄRSMES VP

 

_MG_7247

 

Kennel Härsmes VP till bästa strävhåriga tik på Engaholmsprovet.        
                     
Priset är instiftat till Engaholmsprovet 2008 och skall delas ut till bästa strävhåriga tik med 1:a pris på provet.
                     
Vid lika egenskapspoäng skall priset tillfalla den tik som i denna ordning har högst på poäng på följande egenskaper:
                     
Skall/hörbarhet                  
Skall/nyansering                  
Lydnad                    
Flest prisvärda drev                  
Sök                    
Upptagningsförmåga                
                     
Priset skall för alltid tillfalla den hundägare som med tre olika tikar har erövrat priset.    
                     

 

 

År Vinnare Ägare
2008 Måsebo Qxa K-G Severinsson, Motala
2009 Skogslettás ZD Tyra S39582/2007 SN Majron Friskvall, Vetlanda
2010 Alesia N1822/2007 SN Morten Hoff, Norge
2011 Måsebo Råttan S27617/2009 Lennart & Lotta Standell, Tibro
2012 Stribukkens Ayla S56280/2009 Majron Friskvall, Vetlanda
2013 Härsmes Lotta SE466847/2011 Per Jonsson Yxnanäs Tolg
2014 Skogslettás FD Nike  Peter Wiebe, Mörbylånga
2015 Drevmosssens Britta Marina Svensson, Skruv
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson Yxnanäs Tolg

2018        Stjärndrevets Dagny SE58096/2015    Pär Johansson, Tävelsås

2019        Bäckadammens Doris SE36669/2017   Magnus Carlsson, Alsterbro

2020       Yxnanäs Briska SE36488/2018              Per Jonsson, Tolg

                 Priset utdelats för alltid till Per Jonsson, Tolg

 

ENGAHOLMSPOKALEN

 

_MG_7256

 

Instiftades 1962 och sedan utdelats och ny pokal har uppsatts 7 gånger. Senast skänktes ny pokal till KrTK 2010 till minne av   
Ove Svensson, Orrefors.                    
                         
1. Priset, om vilket tävlas vid Engaholmsprovet, Kronobergs ordinarie drevprov tillfaller bäst i motsatt kön oavsett hårlag.
                         
2. Om flera hundar efter kollegiet stannar på samma sammanlagda poäng skall den hund som har högst grytmerit vinna.
  Om ingen av hundarna har merit från gryt sker särskilljning efter egenskaper i nämnda ordning    
                         
  Sök                      
  Skall                      
  Nyansering                    
  Drevsätt                      
                         
3. Om inte detta kan skilja hundarna skall den yngsta huunden vinna priset.        
                         
4. Det åligger pristagaren att under året han/hon innehar priset ansvara för och väl bevara det samt återställa det i  
  oskadat skick i god tid till klubbens pokalfogde före nästa års prov.          
                         
5. När samma ägare vunnit priset 3 gånger tillfaller pokalen för alltid.          

 

 

År Vinnare Ägare
2008 Måsebo Qxa K-G Severinsson, Motala
2009 Skogslettas ZD Tyra S39582/2007 SN Majron Friskvall, Vetlanda
2010 Alesia N1822/2007 SN Morten Hoff, Norge
2011 Måsebo Råttan S27617/2009 Lennart och Lotta Standell, Tibro
2012 Rågläntans Sappo SE57308/2010 KN Anders Öberg, Alvesta
2013 Ermoros Kicken S32310/2009 Mikael Fors, Alvesta
2014 Videstigens Kenzo S38967/2008 Stig Persson, Jämjö
2015 Drevmossens Britta SE32665/2012 Marina Svensson, Skruv
2016 Midingstorps Halo SE47206/2014 KN Jonny Sällin, Växjö
2017 Traskas Trolle SE28303/2014 Jerker Claesson Stockaryd

2018          Cordonis Flisas Tjalle SE48606/2015       Tobias Martinsson, Munka Ljungby

2019          Bäckadammens Doris SE36669/2017        Magnus Carlsson, Alsterbro

2020         Yxnanäs Briska SE36488/2018                  Per Jonsson, Tolg

 

KRONOBERGSFATET

 

_MG_7297

 

Om priset tävlar smålandsfödda taxar på Engholmsprovet, vilka tidigare har minst "godkänd" i anlagsklass spår.
                     
Vinnare blir den som är bäst på drevprovet, dock med minst 36 poäng (2:a). Vid samma pris på drevprovet går den
först som har merit i spårprovet. Har två eller flera hundar samma jaktprovsmeriter vinner den yngsta.  
                     
För att priset ska vinnas för gott ska den vinnas tre gånger med olika hundar.      
                     
Hundägare ska vid anmälan till provet ange hundens bästa spårprovsmerit samt när och var den erhållits.

 

 

År Vinnare Ägare  
2004 Rågläntans Kaffe S30960 KN Jan Åhman, Åryd  
2005 Rågläntans Hälge S36658/2001 KN Åke Svensson, Alvesta  
2006 Rågläntans Kaffe S30960 KN Jan Åhman, Åryd  
2007 Teleborgs Buster S58867/2003 SN Jens Svedberg, Växjö  
2008 Rågläntans Hälge S36658/2001 KN Åke Svensson, Alvesta  
2009 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele  
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele  
2011 Biwas Jonne S68389/2008 Sture Svensson, Hallabro  
2012 Rågläntans Sappo SE57308/2010 KN Anders Öberg, Alvesta  
2013 Traskas Yazza SE42451/2008 Martin och Johanna Ahlström, Lammhult
2014 Videstigens Kenzo S38967/2008 Stig Persson, Jämjö  
2015 Jaktvallens Loke SE34408/2013 SN Tomas Gustavsson, Mörlunda  
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult
2017 Sven-E SE55291/2015 Sture Lindqvist Rydaholm  

2018         Amor SE30429/2016                                Mathias Karlsson, Lessebo

2019         Andegunil Gimli SE29166/2017                Sven-Åke Johansson, Vaggeryd

2020        Ramnåsa Millie SE50053/2017                Staffan o Carina Carlsson, Braås

 

ÅRETS TAX

 

Priset tilldelas till bästa allllsidiga tax vad gäller drev, utställning, gryt och viltspår i KTK, ett Kronobergsmästerskap med fölljande bestämmelser:
Tävlingstid = kallenderår förutom grytprov som följer hunden.              
Rätt att deltaga = alla taxar oavsett kön, storlek och hårlag vars ägare är medlemmar i Kronobergs Taxklubb (KTK).      
Poänggivande prov förutom grytprov arrangers av KTK.                
Endast poäng från en utställning eller provvariant per år räknas. Deltagande i utställning är obligatoriskt.      
Poäng erhålls vid klubbens utställning, spårprov, grytprov och drevprov.              
Om en hund har blivit årets hund och grytprovspoäng ingått kan inte poängen räknas kommande år för tävlan om utmärkelsen.  
Vid lika poäng avgör egenskapspoängen på drevprov.                
Priset skall ständigt vara vandrande och kan därmed inte erövras.              
Starten sker 2004.               Poäng        
Poäng enligt följande: Drevprov   1:a + D-cert     12        
          1:a        10        
          2:a       5        
          3:a       2        
      Viltspårprov 1:a + HP ökl     8        
          1:a         ökl     6        
          2:a ökl     4        
          3:a ökl och godkänd akl   2        
      Utställning Excellent samtliga klasser utom valp 10        
          Very good samtliga klasser utom valp 8        
          Good       5        
          CK ger ytterligare      2        
      Gryt   Grytanlag kvalitet 2 (lika m karaktär) 6        
          Grytanlag kvalitet 1      10        

 

 

År Vinnare Ägare
2004 Hjelmskogens Passa S39527/2002 Joakim Grahn, Klavreström
2005 Råbockmossens Douglas S31645/2003 Alvar Johansson, Åseda
2006 Rågläntans Kaffe S30960/2003 Jan Åhman, Åryd
2007 Härsmes Proffs S15365/2005 SN Daniel Östangård, Lenhovda
2008 Rågläntans Napolion S45721/2006 Bengt Larsson, Alvesta
2009 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2011 Härsmes Okidoki S17277/2008 Magnus Eriksson, Växjö
2012 Rågläntans Sappo SE57308/2010 Anders Öberg, Alvesta
2013 Videstigens Kenzo S38967/2008 Stig Persson, Jämjö
2014 Rågläntans Traja SE48188/2011 KN Åke Svensson, Alvesta
2015 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2016 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2017 Drevmossens Carl-Gösta SE35877/2015 Johan Hjelm, Jät

2018           Stjärndrevets Dagny SE58096/2015            Pär Johansson, Tävelsås

2019           Ramnåsa Millie SE50053/2017                      Staffan o Carina Carlsson, Braås

2020          Utdelas ej då ingen utställning genomförts

 

BIS POKALEN

 

Vandringspris att utdelas vid vårutställningen till BEST IN SHOW.
Ständig ägare av priset blir den hundägare, som erövrat den 3 gånger
med minst 2 olika hundar. Hundarna skola ha ägts av utställarna i
minst 8 månader.          
             

 

 

År Vinnare Ägare
2006 Keeper´s Rudi S29424/2004 SN Lena Friberg, Borås
2007 Keeper´s Rudi S29424/2004 SN Lena Friberg, Borås
2008 Kusetorps Daga S19292/2007 SN Björn Johansson, Sollebrunn
2009 Kusetorps Daga S19292/2007 SN Björn Johansson, Sollebrunn
2010 Framnäsgårdens GA Amalia S27998/2009 SN K och Ch Åkelind, Klagstorp
2011 Dualis Cege S42719/2008 KNM Gitte Svaeke, Hässleholm
2012 Svarekes Ulrikka S44251/2006 Gitte Svaeke, Hässleholm
2013 Svareks Macarena Espania S19326/2009 Monika Birgersson, Grimslöv
2014 Rusty Kerstin Pilgård
2015 Toftekaeret´s Haakon SE17825/2013 Mona Svenfelt, Lekeryd
2016 Majorna´s Vanda Margareta Kronborg, Hjo

2017        Eiarö Rekyl SE19292/2012SN             Lena Friberg, Borås

2018        Eiarö Tomtebloss SE54944/2019      Annika Rönnings, Ålberga

2019        Utdelas ej då ingen utställning genomförts

 

 

 

GOTLÄNNINGARNAS VP

Tilldelas BIS vinnaren på Mohedautställningen.

År Vinnare Ägare
2005 Bellomis Uthopia S49585/2003 SN Marie Arnulf, Tranemo
2006 Keepers Rudi S29424/2004 SN Lena Friberg, Borås
2007 Keepers Rudi S29424/2004 SN Lena Friberg, Borås
2008 Krusetorps Daga S19292/2007 SN Björn Johansson, Sollebrunn
2009 Krusetorps Daga S19292/2007 SN Björn Johansson, Sollebrunn
2010 Framnäsgårdens GA Amalia S27998/2009 SN K och CH Åkerlind, Klagstorp
2011 Dualis Cege S42719/2008 KNM Gitte Svaeke, Hässleholm
2012 uu  
2013 uu  
2014 uu  
2015 Toftekaeret´s Haakon Mona Svenfelt, Lekeryd
2016 Toftekaeret´s Haakon Mona Svenfelt, Lekeryd

2017       Eiarö Rekyl                                            Lena Friberg, Borås

2018       Ej utdelats

2019        Utdelas ej då ingen utställning genomförts

 

KAJSA KAVATS MINNESPRIS

 

(SjdCH SUdCH KRUSÄNGENS KAJSA KAVAT S379969/93)        
                   
Priset överlämnat år 2003 till Kronobergs Taxklubb av Michaela Eileby och Björn Lindblom, Rydaholm.
                   
Priset skall överlämnas på Kronobergs Taxklubbs vårutställning till ägaren av den vackraste  
korthåriga tax av normalstorlek, oavsett kön, som får bästa placering (1 - 4 + reserv) i  
konkurrensklass samt innehar 1:a pris på drevprov.          
                   
Priset ska erövras tre gånger med minst två ollika hundar för att bli ständig egendom.  

 

 

År Vinnare Ägare
2003 Rågläntans Hälge S36658/2001 KN Åke Svensson, Alvesta
2004 Max S47709/2001 KN Tommy Malmqvist, Ljugarn
2005 Max S47709/2001 KN Tommy Malmqvist, Ljugarn
2006 Max S47709/2001 KN Tommy Malmqvist, Ljugarn
2007 Frostängens Albertina S42485/2003 KN Åke Svensson, Alvesta
2008 Max S47709/2001 KN Tommy Malmqvist, Ljugarn
2009 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2011 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2012 Rågläntans Sappo SE Anders Öberg
2013 Kilbäckens Nemo SE35593/2012 Gunnar Landström
2014 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2015 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2016 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele

 2017       Källstigens Nixon SE32361/2014       Tommy Samuelsson, Falkenberg

 2018      Midingstorps Ike SE27263/2015         Sten Sandin, Väckelsång

 2019      Ej utdelats

 2020     Utdelas ej då ingen utställning genomförts

 

MIDINGSTORPS KENNELS VP

 

Priset, som överlämnades 1987 till dåvarande Smålands Taxklubb av Rune Håkansson, Midingstorp, Urshult, erövrades av Rune Håkansson
själv år 2004. Han hade då tre inteckningar i priset med tre olika hundar.        
                   
Rune önskar att priset ska återgå till KrTK att utdelas vid klubbens särskilda drevprov.      
                   
Priset ska gå tilll bästa smålandsfödda, korthåriga tax. För att bli ständig egendom ska priset erövras tre gånger med minst två olika hundar.

 

 

År Vinnare Ägare
2005 Gånedalens Driva S39131/2004 KN Thomas Persson, Moheda
2006 Bocka-Jägarns Pila S54339/2002 KN Leif Börjestig, Lagan
2007 Rågläntans Nieke S45722/2006 KN Roland Turesson, Alvesta
2008 Rågläntans Lizzie S60264/2004 KN Thomas Svensson, Stockaryd
2009 Bocka-Jägarns Uno S61377/2005 KN Kjell-Åke Svenske, Ljungby
2010 Bocka-Jägarns Uno S61377/2005 KN Kjell-Åke Svenske, Ljungby
2011 uu  
2012 Rågläntans Sappo SE57308/2010 KN Anders Öberg, Alvesta
2013 Midingstorp Ejja S63257/2008 Rune Håkansson, Urshult
2014 Rågläntans Russin SE57318/2010 KN Per Graesén, Moheda
2015 Olofhyltes Assi SE41327/2012 Jens Svedberg, Växjö
2016 Midingstorp Halo SE47206/2014 KN Jonny Sällin, Växjö
2017 Sven-E SE55291/2015 Sture Lindqvist, Rydaholm

2018              Amor SE30429/2016                      Mathias Karlsson, Lessebo

2019              Max SE37160/2015                          Patrik Johnsson, Mörrum

2020             Belgian Joy Harry SE43190/2017    Patric Jakobsson, Huskvarna

 

VILTLYCKANS VP "KORTHÅRSTAXEN"

 

_MG_7285

 

Priset förvaltas och utdelas av KrTK.                  
                         
1. Priset tilldelas den tax (endast korthår) som erhållit högst poäng vid ordinarie eller särskilt drevprov under året.  
                         
2. Vid lika poäng tilldelas priset den hund som har mest Viltlyckans blod.          
                         
3. Vid lika enl.ovan tilldelas priset den hund som har högst meriter på utställning.        
                         
Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrat priset fem gånger oavsett ordningsföljd.        
                         
Har ingen  hundägare erövrat priset fem gånger före 2020 så tillfaller priset den hundägare som då har erövrat det flest gånger.

 

 

År Vinnare Ägare
1999 Viltlyckans Julia S35237/93 KN Rune Håkansson, Urshult
2000 Viltlyckans Tova S12844/97 KN Rune Fransson, Linneryd
2001 Furets Chicko S19329/2000 KN Håkan Henriksson, Sölvesborg
2002 Fixargårdes Odyseus S410088/2000 KN Tommy Jeppsson, Olofström
2003 Viltlyckans Ina S53896/2000 KN Roland Kroon, Värends Nöbbele
2004 Molly S22363/2003 KN Jan Kinell, Mullsjö
2005 Molly S22363/2003 KN Jan Kinell, Mullsjö
2006 Bocka-Jägarns Pila S54339/2002 KN Leif Börjestig, Lagan
2007 Frostängens Albertina S42485/2003 KN Åke Svensson, Alvesta
2008 Rågläntans Lizzie S60264/2004 KN Thomas Svensson, Stockaryd
2009 Dihekas Kaj S49899/2007 KN Sten Sandin, Väckelsång
2010 Torbax Turbo S26461/2005 KN Sten och Barbro Widell, Reftele
2011 Hökabogårdens Buster S38442/2009 Lennart Arvebro, Svedala
2012 Sävsjön Polly S14819/2005 Joakim Lindblom, Broby
2013 Midingstorp Ejja S63257/2008 Rune Håkansson, Midingstorp
2014 Gånedalen Rita SE45993/2011 Joakim Lindblom, Broby
2015 Rågläntans Russin SE57318/2010 KN Per Graesén, Moheda
2016 Midingstorp Halo SE47206/2014 KN Jonny Sällin, Växjö
2017 Sven-E SE55291/2015 Sture Lindqvist, Rydaholm

2018           Rekyls Norma SE39576/2015                     Sofia Bergkvist, Krylbo

2019           Knekttorpets Edith Piaff SE41121/2016      Linus Knutsson, Växjö

2020          Belgian Joy Harry SE43190/2017                Patric Jakobsson, Huskvarna 

 

PAFFS MINNESPRIS

 

SJdCH Paffs S10263/70 SN Minnespris        
               
Priset överlämnat 1987 till Smålands taxklubb, av bröderna Jonsson, Moheda.
               
Priset skall utdelas på Smålands taxklubbs Rörliga drevprov till:  
               
Bästa smålandsfödda strävhåriga tax.        
               
Priset skall erövras minst tre gånger        

 

 

År Vinnare Ägare
1987 Silva S13699/85 Sören Bäcklund, Alvesta
1988 Hjelmskogens Hampe S27458/86 Bo Manjer, Vetlanda
1989 Drevskallets Yrak S51926/86 S-O Reise, Blomstermåla
1990 Hjelmskogens kevin S26173/89 C och H Thituson, Värnamo
1991 Jäger S37739/89 Ulla och Lennart Eckerberg, Tranås
1992 Stora Ryds Balo S48291/89 Hartwig Ek, Älmhult
1993 Ina S55591/90 Staffan Ekholm, Eksjö
1994 Hartassens Filicia S28083/92 Urban Nilsson
1995 Toratorpets Filur S28083/92 Stefan Karlsson
1996 Stora Ryds Dagny S38687/92 SN Bengt Andersson, Hjortsberga
1997 Albert S29368/93 SN Arne Gustavsson, Lenhovda
1998 Pålabackens Aniara S20914/96 SN Håkan Svensson, Älmhult
1999 Pålabackens Alicia S20915/96 SN John Johansson, Moheda
2000 Hugo S27143/96 SN Joakim Nilsson, Vittsjö
2001 GIMs Okke S35905/98 SN Kurt Lindström, Lammhult
2002 Virdaskogens Tilda S39435/2001 SN Mats Löfgren, Vederslöv
2003 Virdaskogens Tilda S39435/2001 SN Mats Löfgren, Vederslöv
2004 Mistelgårdes Tilda S28308/2002 SN Bengt Samuelsson, Växjö
2005 Teleborgs Buster S58867/2003 SN Jens Svedberg, Växjö
2006 Idaholms Ludde S38209/2004 SN Mikael Fors, Alvesta
2007 Mistelgårdes Tilda S28308/2002 SN Bengt Samuelsson, Växjö
2008 Råbocksmossens Douglas S31645/2003 SN Alvar Johansson, Åseda
2009 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele
2010 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele
2011 Biwas Jonne S68389/2008 Sture Svensson, Hallabro
2012 Kettystamens Jina S46551/2010 Felix Witte
2013 Härmes Lotta SE46684/2011 SN Per Jonsson, Rottne
2014 Härmes Lotta SE46684/2011 SN Per Jonsson, Rottne
2015 Transjögläntans Aleks SE41026/2010 SN Kenneth Svensson, Lammhult
2016 Härsmes Generalen SE29891/2014 SN Hans Granfeldt, Sturefors
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson, Tolg ERÖVRAT FÖR ALLTID

 

 

KETTYSTAMS ALEX VP

 

_MG_7290

 

Priset är instiftat till särskilda drevprovet 2005 och skall delas ut till:          
                       
Bästa strävhåriga hane med första pris som inte är jaktchampion.          
                       
Vid lika egenskapspoäng skall priset tilllfalla den hane som i denna ordning har högst poäng på följande egenskaper:
                       
Skall/hörbarhet                    
Skall/nyansering                    
Sök                      
Lydnad                      
Upptagningsförmåga                  
                       
Priset skall för alltid tillfalla den hundägare som med tre olika hanar har erövrat priset.      

 

 

År Vinnare Ägare
2005 Hektor S43355/2003 Mats Johansson, Väckelsång
2006 Idaholms Ludde S38209/2004 SN Mikael Fors, Alvesta
2007 Teleborgs Buster S58867/2003 SN Jens Svedberg, Växjö
2008 uu  
2009 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele
2010 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele
2011 Biwas Jonne S68389/2008 Sture Svensson, Hallabro
2012 Vidastigen Kasper S38966/2008 Håkan Nilsson, Växjö
2013 Jaktvallens Trym SE24057/2011 Majron Friskvall, Vetlanda
2014 Härmes Liston SE46684/2011 Karin Wallersköld,
2015 Transjögläntans Aleks SE41026/2010 SN Kenneth Svensson, Lammhult
2016 Härsmes Generalen SE29891/2014 SN Hans Granfeldt, Sturefors
2017 Drevmossens Carl-Gösta SE35877/2015 Johan Hjelm, Jät

2018           Uddebackens Buster SE45039/2015               Zerny Ekstrand

2019           Kettystams Ivan SE45937/2010                       Hans Lennartsson, Växjö

2020          Laggarängens Jack, SE58073/2017                  Erik Bratell, Växjö

 

DREVKLUBBSTALLRIKEN

 

_MG_7308

 

Priset är år 2006 återskänktes till KrTK av Ingvar Magnusson, Växjö.        
                     
Priset ska överlämnas på KRtKs särskilda drevprov till den hundägare vars strähåriga taxtik fått första pris
med högsta poäng och som på utställning varit av certifikatkvalité.        
Vid lika poängtal ska priset tilldelas den yngsta.             
För att bli ständig egendom ska priset erövras tre gånger med tre olika tikar.      

 

 

År Vinnare Ägare  
2006 uu    
2007 Mistelgårdens Tilda S28318/2002 SN Bengt Samuelsson, Växjö  
2008 uu    
2009 uu    
2010 uu    
2011 Skallängens Salsa S31426/2001 Lennart Arvebro, Svedala  
2012 uu    
2013 Traskas Yazza SE42451/2008 Martin och Johanna Ahlström, Lammhult
2014 uu    
2015 Drevmossens Britta SE32665/2012 Marina Svensson, Skruv  
2016 uu    
2017 Drevmossens Cvittra SE35873/2015 Rolf Johansson, Väckelsång  
2018 Kettystams Nickan SE22442/2016 Liselott Ringman, Braås  

2019        Prestbråtans Musa NO37536/2018       Marianne Sevaldson Nilsen, Norge

2020       Härsmes Gnista SE29896/2014             Liselott Ringman, Braås   

 

KÄMPES MINNESPRIS

 

Priset har skänkts till Kronobergs taxklubb och skall  
tilldelas den hund oavsett ålder och hårlag som är  
"debutant" på KTK´s årliga  SDP eller ODP drevprov.  
           
Hunden skall ägas av medlem i Kronobergsklubben.
           
Priset tilldelas den hund som erhållit högsta poäng och
ett första pris. Om första pris saknas får hund med 2:a
tävla om priset.        
           
Vid lika egenskapspoäng skall priset tilldelas den hund
som har högst poäng i turordning:    
Skall/hörbarhet        
Drevsäkerhet        
Lydnad          
           
Priset skall vandra år/år.      

 

 

År Vinnare Ägare  
2008 Rågläntans Napolion S45721/2006 KN Bengt Larsson, Alvesta  
2009 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele  
2010 Traskas Yazza SE42451/2008 Martin och Johanna Ahlström, Lammhult
2011 Hökabogårdens Buster S38442/2009 Lennart Arvebro, Svedala  
2012 uu    
2013 Jaktvallens Trym SE24051/2011 Majron Friskvall, Vetlanda  
2014 Teleborgs Ladda SE20099/2013 Valter Petersson, Växjö  
2015 Transjögläntans Aleks SE41026/2010 SN Kenneth Svensson, Lammhult  
2016 Traskas Stimma SE38267/2013 SN Martin & Johanna Ahlström, Lammhult  
2017 Yxnanäs Vilja SE26695/2015 Per Jonsson, Tolg  

2018         Stjärndrevets Dagny SE58096/2015    Pär Johansson, Tävelsås

2019         Raskadrevets Basta SE58076/2014      Gustav Key, Lagan

2020        Yxnanäs Briska SE36488/2018             Per Jonsson, Tolg

 

ESTER OCH EBBE HALLINS VP

 

_MG_7244

 

Att en gång årligen i Hjortsberga, utdelas till den tax i elitklass
på viltspårprov med lägst 1:a pris, som utses till provets bästa tax,
oavsett kön och hårlag.        
             
För att bli ständig egendom, skall det erövras tre gånger med  
2 olika taxar.          
             
Malmö 76-05-10          

 

 

År Vinnare Ägare
2011 Uddebackens Carita S33461/2008 SN Anders Petersson
2012 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2013 Gullbackens Lilla Zack S62705/2004 KN Ulf Thorén
2014 Ramnåsa Nilla SE44639/2011 SN Staffan Carlsson
2015 Bussahagen Singoalla S19207/2008 LN Mari Jacobsson, Skillingaryd
2016 Peppersaint´s Tromb SE36771/2011 Jessica Nilsson, Perstorp

2017          Ej utdelad

2018           Askmadens Jossa SE23705/2017               Johan Elm, Norrhult

2019           Bussahagens Singoalla SE19207/2008      Mari Jacobsson, Skillingaryd

2020          Bussahagens Singoalla SE19207/2008      Mari Jacobsson, Skillingaryd

                    Erövrat för alltid av Mari Jaobsson, SKillingaryd

 

AKKAS SPÅRKANNA

 

_MG_7264

 

Priset överlämnat år 2007 till Kronobergs Taxklubb av Michaela Eileby och Björn  
Lindblom, Rydaholm.            
                 
Om priset tävlar korthåriga taxar på av Kronobergs Taxklubb anordnade    
viltspårprov.              
                 
Priset tilldelas den tax som erhållit högsta poäng i öppen klass.    
Vid llika poäng skall priset tilldelas den tax som har högsta merit på utställning.  
Vid lika merit tilldelas priset den yngste.          
                 
Priset skall för alltid tillfalla den ägare som med tre olika taxar erövrat priset.  
                 
Rydaholm 2007-11-11            

 

 

År Vinnare Ägare
2007 Rågläntans Kaffe S30960/2003 KN Jan Åhman, Åryd
2008 uu  
2009 Rågläntans Qillen S45569/2008 KN Jan Åhman, Åryd
2010 Skades Trud S57153/2008 KN Sven-Olof Andersson, Lagan
2011 Skades Trud S57153/2008 KN Sven-Olof Andersson, Lagan
2012 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2013 Afrodite S20890/2012 KN Dan Johansson
2014 Rågläntans Traja SE48188/2011 KN Åke Svensson, Alvesta
2015 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2016 Virdaskogens Ida SE22336/2015 KN Roland & Maj-Britt Sjöö, Vederslöv

2017           Appolon SE30427/2016                               Roger Olsson, Växjö

2018           Askmadens Jossa SE23705/2017                Johan Elm, Norrhult

2019           Askmadens Jossa SE23705/2017                Johan Elm, Norrhult

2020          Ussi SE42131/2019                                       Roland Turesson, Alvesta

 

SKÄRPINGS VP

 

_MG_7235-001

 

Om priset tävlar tax oavsett kön och rasvariant vid Kronobergs
Taxklubb ordinarie viltspårprov med lägst 1:a pris i öppen klass.
Vid lika poäng vinner yngsta hund.      
För att behålla priset för all framtid krävs att man vinner priset tre
gånger med minst två olika hundar.      
Styrelsen för Kronobergs Taxklubb äger rätt att ändra och anpassa
statuterna om behov föreligger.      
             
Lammhult 1/5 2007          

 

 

År Vinnare Ägare
2007 Härsmes Proffs S15365/2005 SN Daniel Östangård, Lenhovda
2008 Ditrix Up To Date S40751/2003 LN Inger Carlsson, Skillingaryd
2009 Hvarsta Hvaggvisa S46086/2008 SN Elisabeth Karlsson, Hjorted
2010 Jaktgillets Axe S40265/2005 KN Henric Linge, Värends Nöbbele
2011 Skades Trud S57153/2008 KN Sven-Olof Andersson, Lagan
2012 Ramnåsa Nilla SE44639/2011 SN Staffan Carlsson
2013 Gullbackens Lilla Zack S62705/2004 KN Ulf Thorén, Växjö
2014 Ramnåsa Nilla SE44639/2011 SN Staffan Carlsson
2015 Bussahagen Singoalla S19207/2008 LN Mari Jacobsson, Skillingaryd
2016 Peppersaint´s Tromb SE36771/2011 Jessica Nilsson, Perstorp

2017           Ej utdelat

2018           Askmadens Jossa SE23705/2017              Johan Elm, Norrhult

2019           Bussahagens Singoalla SE19207/2008     Mari Jacobsson, Skillingaryd

2020          Toy Angel´s Gold Beauty of Lollo SE33921/2018 Charlotte Jalkstam, Karlskron 

 

PÅLABACKENS VP - VILTSPÅR

 

Om priset tävlar taxar på av Kronobergs Taxklubbs anordnade  
viltspår. Priset tilldelas den tax som erhållit högsta poäng i   
anlagsklass.          
             
Vid samma poäng tilldelas priset den tax som har högsta merit
vid utställning.          
             
För att priset skall vinnas för alltid skall ägare med tre (3) olika
taxar ha erövrat priset.        
             
             
Berggren, Alvesta 2000-02-01        

 

 

År Vinnare Ägare
2000 Teleborgs Elsie S10274/2000 Jens Bengtsson, Växjö
2001 Midigstorps Acke S34641/2000 Rune Håkansson, Urshult
2002 Barnebos Molle S37556/2001 Marcus Wichart, Grimslöv
2003 Molidens Dacke S26745/2002 Lars-Erik Hansson, Älmeboda
2004 Mistelbackens Allis S26681/2003 Erik Brandt, Lidhult
2005 Österbackens Dixie S27000/2000 Jessika Johansson, Växjö
2006 Mynta S35815/2004 SN Mats Skärbring, Växjö
2007 Norrhams Nilla S18043/2004 SN Kjell Fransson, Vrigstad
2008 Gullbackens Lilla Zack S62705/2004 KN Ulf Thorén, Växjö
2009 Emoros Boss S42065/2008 SN Eric Rosander, Reftele
2010 Ellenborgs Zemia S16258/2009 SN Annika Karlsson, Hjortsberga
2011 Hound´s Montague S15772/2010 Elisabeth Svensson
2012 Complions Årca S36078/2010 SN Gustav Kej
2013 Rågläntans Traja SE48188/2011 KN Åke Svensson, Alvesta
2014 Traskas Strima SE338267/2013 SN Martin Ahlström, Lammhult
2015 Klaveskogen Frasse SE46941/2014 SN Rickard Revelj, Lenhovda
2016 Star Treasure Eivor SE44033/2014 SN Patrik Nilsson, Ryd
2017 Traskas Wanna SE17127/2016  B-G Svensson, Växjö 

2018           Rondodrevets Varmint SE25969/2017       Maria Ullbing Ericsson, Växjö

2019           Toy Angels Gold Beauty fo Lollo SE33921/2018 Charlotte Jalkstam, Karlskrona

2020           Lindskogens Beatrix SE19963/2019          Niklas Sällberg, Eneryda

BERGGRENS VAPENS VP - VILTSPÅR

 

_MG_7280

Om priset tävlar Taxar på Kronobergs Taxklubbs viltspårprov    
och skall tilldelas den tax som får högsta poäng i öppen klass    
och som erhållit lägst 2:a pris.          
               
För att vinnas för alltid ska samma ägare med två olika hundar    
erövra priset tre gånger.          
Vid samma poäng går den före som har högsta merit på utställning.  
               
Om reglerna för viltspår ändras eller om elitklass tillkommer kan   
dessa statuter ändras av styrelsen.        
               
Alvesta 970222            

 

 

1998 Frida S49087/95 L. Hoof, Bredaryd
1999 Örnbergets Wicky S54146/97 Birgitta Ekeroth, Skillingaryd
2000 Gim´s olli S35908/98 Ingvar Magnusson, Växjö
2001 Silla S58794/2003 Hasse Gunnarsson, Gislaved
2002 uu  
2003 Dachwoods Kimmo S50223/99 Tommy Mellgren, Braås
2004 Örnbergets Sofie S57435/96 Birgitta Ekeroth, Skillingaryd
2005 Rågläntans Kaffe S30960/2003 KN Jan Åhman, Åryd
2006 Emil S35339/2004 SN Gunnar Ericsson, Värnamo
2007 Härsmes Proffs S15365/2005 SN Daniel Östangård, Lenhovda
2008 Gullbackens Lilla Zack S62705/2004 KN Ulf Thorén, Växjö
2009 Zirka-Z S58113/2007 SN Lars-Erik Eriksson, Vaggeryd
2010 Skades Trud S57153/2008 KN Sven-Olof Andersson, Lagan
2011 Uddebackens Carita S33461/2008 SN Anders Petersson
2012 Ramnåsa Nilla SE44639/2011 SN Staffan Carlsson
2013 Afrodite S20890/2012 KN Dan Johansson
2014 Jaktvallens Loke SE34408/2013 SN Tomas Gustavsson, Mörlunda
2015 Klaveskogen Frasse SE46941/2014 SN Rickard Revelj, Lenhovda
2016 Max SE37160/2015 KN Patrik Johansson, Mörrum

2017          Kettystams Nils-Runar SE22440/2016    Mattias Östangård, Lenhovda

2018          Windwalkers Patron SE25554/2016        Ulf Sennwall, Växjö

2019          Toy Angels Gold Beauty of Lollo SE33921/2018 Charlotte Jalkstam, Karlskrona

2020         Birkabus Hemliga Hedda SE26514/2019   Annika Karlsson, Hjortsberga 

 

SUNE VON SCHANTZ  JAKTPROVSPOKAL - VILTSPÅR

 

_MG_7323

 

Om priset tävlar smålandsfödda taxar i anlag klass på Smtk:s spårprov,  
vilka tidigare har minst 57 poäng (2:a) på drevprov.      
               
Vid samma pris på spårprovet går den först, som har högsta merit på  
drevprov. Har 2 eller flera hundar samma jaktprovsmeriter vinner den  
yngsta.              
               
För att vinnas för gott skall den vinnas 2 gånger med olika hundar.  
               
Hundägaren skall vid anmälan till provet ange hundens bästa drev-  
provmerit samt när och var den erhållits.        
               
Med detta pris vill jag premiera de hundägare, som har drivande taxar,  
som även kan användas till jakt förda i lina.      
               
Planen 85-02-22            

 

1995-2002 uu  
2003 GIMs Randie S51635/2002 SN Ingvar Magnusson, Växjö
2004 uu  
2005 Hektor S43355/2003 Mats Johansson, Väckelsång
2006 uu  
2007 uu  
2008 uu  
2009 uu  
2010 uu  
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    

2017

2018

2018

2020