Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben och Kronobergs Taxklubb

 

 

Som medlem får du:

·  Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.

·  Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben.

·  Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och      

   norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.

·  Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.

·   Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna.

·   Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet. 

 

Medlemskapet är rullande, dvs från och med att inbetalningen kommit in är du medlem ett år framöver.

OBS! Formuläret bredvid kan endast användas för att anmäla nytt medlemskap.

Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKKs medlemsavdelningen på telefon 08-795 30 5008-795 30 50, fax nr 08-795 30 98 eller medlem@skk.se

 

Bli medlem på följande sätt:

Du kan ringa eller skriva till :

Svenska Kennelklubben, medlemsregistret

163 85 Spånga

Ange Svenska Taxklubben (viktigt)

Eller fyll i formuläret på SVTK hemsida så kommer inbetalningskort med posten. SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr o m första månaden du betalar.

 

Vill du ansöka på annat sätt eller ändra befintligt medlemskap ber vi dig att kontakta SKK:S medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 (mån-fre 10-12 och 13-15) eller skicka epost till medlem@skk.se

Anmälan sänds till SKK som har hand om vårt medlemsregister och du får ett medlemskort och inbetalingskort inom 2-3 veckor. Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem. Var uppmärksam att Svenska Taxklubben logotype finns med på medlemskortet ni får från SKK. Alla har fått ett nytt medlemsnummer i samband då SKK tog över medlemsregistret.

 

Information till uppfödare och nya taxägare

Uppfödare kan erbjuda sina valpköpare gratis medlemskap första året dock endast helt nya medlemmar i Taxklubben. Kontakta medlemsavdelningen för information hur ni ordnar ett provmedlemskap.

Anmälningsblankett för fritt medlemskap till nya taxägare efter 1 januari 2007 som är bosatta i Sverige och som ej tidigare varit medlem i Taxklubben.

 

Information

Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl a ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgiferna kan också användas för marknadsföringsändamål - detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdagering , som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd. Information om vilka personuppgifger som behandlats , rättelse av felaktig uppgift etc kan göras hos SKK medlemsavdelning.

 

Som medlem får du bl a tidningen TAXEN som utkommer med 5 nummer per år.

 

003