Historik över  Kronobergs Taxklubb

 

Den 8 juli 1996 träffades ett 25-tal medlemmar i dåvarande Smålands Taxklubb i Alvesta Jaktskytteklubbs klubbstuga. Anledningen var att man skulle bilda en interimsstyrelse till Kronobergs Taxklubb. Det hade efter två årsmötesbeslut i Smålands Taxklubb beslutats att  klubben skulle delas i två delar och de medlemmar som tillhörde Kronobergs län skulle tillhöra Kronobergs Taxklubb.

Första styrelsen i KTK fick följande sammansättning:

 

Ordförande: Anders Öberg, Gåvetorp
Sekreterare: Inga-Lisa Berggren, Alvesta
Skattmästare: Herbert Johansson, Lammhult 

Övriga ledamöter:

Ove Jonsson, Moheda
Kenneth Svensson, Lammhult
Conny Andersson, Växjö
Michaela Eileby, Rydaholm
Gunnar Göransson, Alvesta
Lars-Olof Johansson, Växjö

 

Till revisorer valdes John Göransson och Leif Bojestig och till suppleanter valdes Rune Eriksson och Ingvar Nyqvist.

 

Vid ett möte den 18 juli 1996 i Vetlanda delades vandringspriser och tillgångar. Medlemsantalet per den 31 dec. 1995 skulle ligga till grund för delningen av tillgångar och skulder.  Vid mötet deltog Rickard Sunebring som representerade Svenska Taxklubben.

Första årsmötet hölls i Benestadsgården i Alvesta den 22 februari 1997.

 

 

 

 

017

                 Björn Lindblom och Anders Öberg vid Engaholmsprovet 2014