Viltspår

Viltspår är en rolig och givande aktivitet för hund och hundägare. Det är en utmärkt träning för hundens nos och koncentration, och det är ett bra sätt att knyta an till hunden. Viltspår går ut på att hunden ska följa ett spår av ett skadat eller dött djur.

Träningen av viltspår kan man börja med när hunden är ung genom att hunden får träna på att följa enkla spår av en klöv med lite hundgodis som belönar hunden längs spåret. När hunden är bra på att följa dessa spår kan man börja lägga längre och mer komplicerade spår.

Här är några tips för att komma igång med viltspår:

  • Börja med att träna på enkla spår i ett lugnt område.
  • Var berömmande och uppmuntrande när hunden gör rätt.
  • Använd inte straff om hunden gör fel.
  • Var tålmodig och ge hunden tid att lära sig.

Proven, som får genomföras när hunden är 9 mån eller äldre, görs på artificiella spår som läggs med ca 2 dl nötblod och ska vara 600700 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen.

Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och hundens reaktion vid skottprövning.

Inför ett prov i viltspår kan det vara bra att läsa igenom viltspårsreglerna för att få en inblick i vad som bedöms under provet. Genom att läsa igenom reglerna så kan du också få vägledning i hur du skall träna din hund. Det gäller att träna sin hund inför säsongen då finns det goda förutsättningar för bra resultat och fina jakter. Detta gör man genom att under hela året aktivera sin hund för att stärka psykiska och fysiska hälsa samt grundkondition. Glöm inte att du inte bara stärker hundens förutsättningar genom aktivering utan även dina egna. 

Viltspårskurs_202303_3