Medlemskap i Svenska Taxklubben och Kronobergs Taxklubb

Kronobergs Taxklubb är en 20 lokalavdelningar till Svenska Taxklubben. Tillsammans är vi över 5000 medlemmar och den femte största rasklubben i Sverige. Vår ambition är att fortsätta utvecklas som rasklubb tillsammans med våra medlemmar och deras taxar.

Som medlem får du:

  • Tidningen Taxen
  • Rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben.
  • Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska samt norska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.
  • Hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.
  • Klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna.
  • Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet. 

Medlemsavgiften är 300:- per år för ordianrie medlem och 100:- per år för ytterligare familjemedlem. Medlemskapet är rullande, dvs. från och med att inbetalningen kommit in är du medlem ett år framöver.

003
Tidningen Taxen kommer ut med 5 nummer per år 

Att bli medlem

För att bli medlem går du in här på Svenska Kennelklubbens medlemsguide och väljer Tax och Svenska Taxklubben under rubriken Ras- och specialklubbar, fyller i alla uppgifter och betalar sedan enkelt via Swish eller e-faktura.

skk_medlemsguiden

Många medlemmar som även är med i anda klubbar inom SKK missar när inbetalningen kommer från Taxklubben. Eftersom av avsändaren är SKK i båda fallen, man tror årsavgiften redan är betald och kastar inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill gärna behålla dig som medlem!

Om du vill göra ändringar i befintligt medlemskap kan du göra det genom att fylla i formuläret Ändra dina kontaktuppgifter eller kontakta SKKs medlemsservice via telefon 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se 

Information till uppfödare och nya taxägare

Uppfödare kan erbjuda sina valpköpare som är bosatta i Sverige gratis medlemskap första året, dock gäller det endast helt nya medlemmar i Taxklubben. Detta görs genom att fylla i formuläret Provmedlemskap Svenska Taxklubben, det går även att kontakta SKKs medlemsservice för information hur ni ordnar ett provmedlemskap.

Hantering av personuppgifter

SKK är personuppgiftsbiträde åt SKKs länsklubbar, samt för de ras- special- och verksamhetsklubbar som SKK administrerar. För deras räkning lagrar SKK personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig som medlem. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på http://www.skk.se/pub/.

Kronobergs Taxklubb hanterar och lagrar personuppgifter på egen hand vid anmälan till och redovisning av någon av våra medlemmsaktiviteter såsom prov, kurser, utställning eller annan aktivitet som kräver anmälan eller redovisning. Personuppgifter lagras så länge aktiviteten är aktuell och medlemskapet i Kronobergs Taxklubb är aktivt. Personuppgifter i protokoll och annan redovisnoing raderas inte då dessa sparas för alltid av historiska skäl. Kronobergs Taxklubb behandlar personuppgifter i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning.