Drev

Jakt och lusten att driva är ett nedärvt beteende som förädlats i många generationer av taxar avsedda för jakt. Dervprovet är ett sätt utvärdera och bedöma individens önskvärda jaktegenskaper och där med fortsätta denna förädling. Ändamålet med drevprov är att långsiktigt bibehålla och förbättra rasens jaktegenskaper som långsamt drivande jakthund. Detta görs på hare, kanin, räv, rådjur och hjort. Bedömningspoäng ges efter bland annat hundens sök, drevsätt, skall, samarbete och lydnad. 

Drevprovet är viktigt för aveln, så att nästa gång du ska köpa en jakthund kan vara säker på att hunden du väljer har de bästa förutsättningar att bli en frisk och duktig jaktkamrat i skogen. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna om föräldrarna har meriter från drevprov. Det är också givetvis lärorikt och roligt att träffa likasinnade som man kan byta erfernheter med samt en och annan jakthistoria. 

Inför ett drevprov är det viktigt att du som hundägare läser igenom drevprovsreglerna för att få en inblick i vad som kommer att bedömas under provet. Genom att läsa igenom reglerna så kan du också få vägledning i hur du skall träna din hund. Det gäller att träna sin hund inför säsongen då finns det goda förutsättningar för bra resultat och fina jakter. Detta gör man genom att under hela året aktivera sin hund för att stärka psykiska och fysiska hälsa samt grundkondition. Glöm inte att du inte bara stärker hundens förutsättningar genom aktivering utan även dina egna. 

012

Drev-SM på Gotland 2022

Yxnanäs Briska 2022

 SE J(D)CH Yxnanäs Briska och hundförare Pelle Jonsson försvarade Kronobergs färger med bravur i de täta snåren på Gotland. När kollegiet sagt sitt och det närmade sig slutskedet i prisutdelningen fanns Briska med i den slutliga uppgörelsen. Det slutade med en fjärdeplats och 50p förstapris Rå, samma poäng som tredjepristagaren.

Det var därmed Briskas andra Drev-SM. Tillsammans med sin mor Härsmes Lotta, samt storasyster Vilja blev SM på Gotlands det sjunde för trion från Yxnanäs sedan 2014.
Nu hoppas Briska med mor och syskon att nya duktiga taxar tar över och representerar de Kronobergska färgerna vid kommande SM.

Stort tack till Gotland för ett mycket väl genomfört arrangemang.

Nyheter i reglerna för dervprov 2022

I slutet av mars i år spikades den uppdaterade versionen av Drevprovsregler och anvisningar för Tax av Svenska Taxklubben. Under hösten har det hållts webinarier för att nå ut och utbilda domarkåren på respektive lokalklubb. Den 20 september samlades domarkåren från Kronobergs Taxklubb för att gemensamt delta på webinariet. 

Det nya regelhäftet finns att ladda ner här för den som vill läsa på om de nya reglerna 

Drevprovsregler 2022