Anmälan till drevprov

För att få starta din hund på drevprov behöver du som ägare först göra en anmälan. Det finns två typer av prov, ordinarie drevprov och vanligt drevprov som ibland även kallas särskilt drevprov. Kronobergs Taxklubb arrangerar ett ordinarie drvprov per år, Engaholmsprovet. Vanliga drevprov kan du anmäla dig till löpande under hela säsongen så länge snödjup och kyla inte sätter stopp.

Oavsett prov behöver en anmälningsblankett fyllas i och skickas in till drevprovskommissarie eller arrangör som fördelar ut drevproven mellan våra domare i klubben, glöm inte ange i anmälan om provet ska ske på hemmamark eller domarens mark vilket anges i början på anmälningsblanketten under fältet plats. I smaband med anmälan betalas även anmälningsavgiften in vilken för 2022 är satt till 300:-. Efter avslutat prov utgår även ett arvode till domaren om 300:- plus eventuell milersättning vilket betals på plats direkt till domaren.

Glöm inte att du som ägare är ansvarig för att din hund fått föreskrivna vaccinationer. Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg till provet!

Drevprov

Anmälan kan göras fram till och med 15 januari för att delta i prov under säsongen som sträcker sig från 1 oktober 2022 till 31 januari 2023. Anmälningsblanketten laddas ner här och skickas sedan via e-post till vår drevprovskommissarie Dan Johnsson. Det går även bra att skicka in anmälan med vanlig post till Dan Johnsson, Smöramåla Rapplehall, 362 95 Urshult. Glöm inta ange hemmamark eller domarens mark i anmälan.

Anmälningsavgiften är 300:- och betalas in i samband med anmälan till bankgiro 5035-6286 eller via SWISH 123 148 6166, ange 05 Drevprov i fältet för meddelande. Det går också bra att använda QR-koden nedan. 

 

QR_SWISH_05_Drevprov_300KR

 

Ordinarie drevprov, Engaholmsprovet

Ordianerie drevprov, Engaholmsprovet, arrangeras i år den 21 - 26 november 2022 (V47). Sista dag för anmälan är den 6 november. Anmälningsblanketten laddas ner här och skickas sedan via e-post till Conny Andersson. Anmälan kan endast göras via e-post.

Anmälningsavgiften är 300:- och betalas in i samband med anmälan till bankgiro 5035-6286 eller via SWISH 123 148 6166, ange 06 Engaholmsprovet i fältet för meddelande. Det går också bra att använda QR-koden nedan.

 

QR_SWISH_06_Engaholmsprovet_300KR