Drevprov och Ordinarie drevprov

 

Vad är drevprov?

Syftet med drevprov är att bedöma hundarnas arbete vid drev. Vid provet bedömer domaren en mängd olika egenskaper hos hunden . Det är 10 olika egenskaper som bedöms allt ifrån skall, tapptarbete, drevfart, jaktlust mm. Två olika typer av drevprov arrangeras; ordinarie drevprov och drevprov. Kronobergs Taxklubb ordnar ett ordinarie prov varje höst, Engaholmsprovet. Drevprov ordnas löpande under jaktsäsongen, tidpunkt och plats anpassas efter domare och den som anmäler sig till provet.

Här kan du läsa mer om drevprovsreglerna. Drevprovsgregler

 
 


 

 


 

           012 
                        Domare Jens Stetter